facebook
facebook
facebook
facebook

OFERTA NA DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ

1

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

  1. kwota 900.000zł (50% kwalifikowanych kosztów netto) bezzwrotnej pomocy w przypadku wyboru projektu dotyczącego rozwoju produkcji prosiąt (bez zakupu zwierząt). Środki można wykorzystać na: budowa i modernizacja budynków inwentarskich do produkcji trzody chlewnej (chlewni), ich wyposażenie oraz zakup maszyn i urządzeń służących/wykorzystanych w hodowli.
  2. kwota 500.000zł (50% kwalifikowanych kosztów netto) bezzwrotnej pomocy w przypadku wyboru innej produkcji zwierzęcej – budowy budynków inwentarskich wykorzystywanych w produkcji mleka krowiego i bydła mięsnego , za wyjątkiem produkcji drobiu (np. hodowli bydła mlecznego lub mięsnego, owiec, kóz itp.)
  3. kwota 200.000zł (50% kwalifikowanych kosztów netto) -pozostałe projekty (pomoc bezzwrotna) w tym na zakup maszyn i urządzeń rolniczych, utwardzenie powierzchni siedliska kostką brukową, zakup maszyn i urządzeń rolniczych, np. ciągników, kombajnów, opryskiwaczy, agregatów, rozsiewaczy, pługów itp., założenie sadów i plantacji wieloletnich(owocujących co najmniej 5 lat), budowa przechowalni owoców oraz chłodni, systemów nawodnienia, rusztowań i ogrodzenia sadów, budowa suszarni, budowa pieczarkarni.
2

PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW

Rodzaj wsparcia: premia w wysokości 150 tys. zł na rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym.

Beneficjenci: Młody rolnik – osoba, która:

nie ukończyła 40 roku życia posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako jedyny kierujący gospodarstwem, czyli w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy rozpoczęła urządzanie gospodarstwa, lecz do dnia złożenia tego wniosku nie prowadziła gospodarstwa jako kierujący.

W ramach premii Beneficjent może zrealizować inwestycje budowlane, zakupić sprzęty do gospodarstwa, a także zakupić ziemię.

3

RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW

Stawka pomocy: Maksymalna wysokość pomocy: 60 tys. zł.

Pomoc ma formę premii wypłacanej w dwóch ratach: 80% i 20% kwoty pomocy.

Premia może być przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020.

Warunki:

  1. posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
  2. posiadanie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej do 10 tys. euro

Oferujemy Państwu profesjonalną pomoc (dotacjami UE zajmujemy się od 2007 roku) w zakresie:

  1. Diagnozy Państwa potrzeb i możliwości.
  2. Opracowania i złożenia w ARiMR wniosku, biznes – planu oraz innych, niezbędnych załączników.
  3. Monitorowanie Państwa projektu aż do uzyskania decyzji o dofinansowaniu z ARIMR.
  4. Opracowania wniosku o płatność i rozliczenie projektu.

skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Dział sprzedaży

pinezka

Wróblewo 76, 06-540 Radzanów