Agrol-Moto


OFERTA NA DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ
MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH1) kwota 900.000zł (50% kwalifikowanych kosztów netto) bezzwrotnej pomocy w przypadku wyboru projektu dotyczącego rozwoju produkcji prosiąt (bez zakupu zwierząt). Środki można wykorzystać na: budowa i modernizacja budynków inwentarskich do produkcji trzody chlewnej (chlewni), ich wyposażenie oraz zakup maszyn i urządzeń służących/wykorzystanych w hodowli.


2) kwota 500.000zł (50% kwalifikowanych kosztów netto) bezzwrotnej pomocy w przypadku wyboru innej produkcji zwierzęcej – budowy budynków inwentarskich wykorzystywanych w produkcji mleka krowiego i bydła mięsnego , za wyjątkiem produkcji drobiu (np. hodowli bydła mlecznego lub mięsnego, owiec, kóz itp.)


3) kwota 200.000zł (50% kwalifikowanych kosztów netto) -pozostałe projekty (pomoc bezzwrotna) w tym na zakup maszyn i urządzeń rolniczych, utwardzenie powierzchni siedliska kostką brukową, zakup maszyn i urządzeń rolniczych, np. ciągników, kombajnów, opryskiwaczy, agregatów, rozsiewaczy, pługów itp., założenie sadów i plantacji wieloletnich(owocujących co najmniej 5 lat), budowa przechowalni owoców oraz chłodni, systemów nawodnienia, rusztowań i ogrodzenia sadów, budowa suszarni, budowa pieczarkarni.PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓWRodzaj wsparcia: premia w wysokości 100 tys. zł na rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym.
Beneficjenci: Młody rolnik – osoba, która:


  • nie ukończyła 40 roku życia
  • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe
  • po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako jedyny kierujący gospodarstwem, czyli w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy rozpoczęła urządzanie gospodarstwa, lecz do dnia złożenia tego wniosku nie prowadziła gospodarstwa jako kierujący.

W ramach premii Beneficjent może zrealizować inwestycje budowlane, zakupić sprzęty do gospodarstwa, a także zakupić ziemię.

RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTWStawka pomocy: Maksymalna wysokość pomocy: 60 tys. zł.
Pomoc ma formę premii wypłacanej w  dwóch ratach: 80% i 20% kwoty pomocy.
Premia może być przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020.
Warunki:


  1. posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
  2. posiadanie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej do 10 tys. euro


Oferujemy Państwu profesjonalną pomoc (dotacjami UE zajmujemy się od 2007 roku) w zakresie:


  1. Diagnozy Państwa potrzeb i możliwości.
  2. Opracowania i złożenia w ARiMR wniosku, biznes – planu oraz innych, niezbędnych załączników.
  3. Monitorowanie Państwa projektu aż do uzyskania decyzji o dofinansowaniu z ARIMR.
  4. Opracowania wniosku o płatność i rozliczenie projektu.


PPHU AGROL
Wróblewo 76
06-540 Radzanów

Dołącz do nas

Kontakt

Tel.: 532 129 304
Tel.: 503 577 860
Tel.: 505 160 005

E-mail: handel@agrol-moto.pl

2020 © Agrol-Moto - All rights reserved / Wszelkie prawa zastrzeżone

Designed by studio.silverlook.pl